top of page

Akiko Ozasa

Mabutanashi

 

zurück zu Akiko Ozasa

Mabutanashi #1

Mabutanashi #1

2010 Zeichnung, Aquarell auf Papier 150 x 115 cm

Mabutanashi #2

Mabutanashi #2

2010 Zeichnung, Aquarell auf Papier 150 x 115 cm

Mabutanashi #2 Detail

Mabutanashi #2 Detail

2010 Zeichnung, Aquarell auf Papier 150 x 115 cm

Mabutanashi #3 Detail

Mabutanashi #3 Detail

2010 Zeichnung, Aquarell auf Papier 150 x 115 cm

Mabutanashi #3

Mabutanashi #3

2010 Zeichnung, Aquarell auf Papier 150 x 115 cm

bottom of page